O PROJEKTU

Projekt Zbožnýkecy dává nahlédnout do duchovního života křesťanů.

Jeho cílem je přiblížit šíři a bohatství duchovního života a podnítit vlastní reflexi čtenářovy spirituality. Název projektu odkazuje na sousloví užívané k označení prázdných frází, které zpravidla maskují duchovní mělkost a neschopnost pravdivé reflexe.

Za projektem stojí Jakub spolu s Bárou a Klárou.